Projecten Laatste nieuws Over ons

Energie & Transport

In de sector Energie & Transport heerst één gemeenschappelijk doel; het inrichten en optimaliseren van een betrouwbare, veilige en betaalbare energie-infrastructuur.

Als het gaat om het opwekken van energie doen nieuwe duurzame technologieën in rap tempo hun intrede. Fossiele brandstoffen worden meer en meer vervangen door duurzame bronnen als wind- en zonneparken. Een gevolg hiervan is dat er steeds vaker energie-uitwisseling plaatsvindt met de aangrenzende buurlanden. Eén van de speerpunten voor de komende jaren is het optimaliseren en renoveren van de verouderde transportnetten. Er worden immers hogere eisen gesteld aan de prestaties van netten door veranderend gebruik. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch rijden en warmteterugwininstallaties. Bovendien vragen deze veranderingen veel meer van het beheer van energienetten.

De kennis en ervaring van CLAFIS is groot als het gaat om transportnetten, compressorstations, M&R’s en gasontvangststations, hoogspanningsstations, hoogspanningsverbindingen, netkwaliteit, netontwikkeling en Smart Grids. Tot onze klantenkring behoren netbeheerders, energiebedrijven, grootverbruikers en (lokale)overheden.

Projecten
Intelligent middenspanningsnet

Intelligent middenspanningsnet

Elektriciteitsgebruik zal sterk toenemen. Door de opkomst van  elektrische warmtepompen en elektrische auto’s. Lees meer

Gasopslag Norg

Gasopslag Norg

De gasopslag Norg is een van de ondergrondse gasopslagen van NAM. Het bestaat sinds 1997 en maakt gebruik van een voormalig gasveld. Lees meer

Nieuws
CLAFIS sluit  zich aan bij Energy Valley

CLAFIS sluit zich aan bij Energy Valley

CLAFIS is sinds kort aangesloten bij energieplatform Energy Valley. Dit platform biedt CLAFIS de kans mee te denken, mee te praten en actuele informatie op te doen over schone en innovatieve energie i...

Lees meer