Projecten Laatste nieuws Over ons

Bewegende energiesector boost carrièrekansen CLAFIS

Gepubliceerd op 29 maart 2017

De energiesector roert zich stevig. Thema’s als energietransitie en verduurzaming, een verouderende infrastructuur en toenemende afhankelijkheid van import van olie en gas maken de sector boeiend, maar ook veeleisend. 

Kansen voor een ingenieursbureau als CLAFIS dat de energiebranche tot een specialistische sector binnen het bedrijf heeft weten te ontwikkelen. ‘De afgelopen jaren hebben we ruim geïnvesteerd in dit marksegment en zijn onze relaties met de grotere energiepartijen verstevigd en uitgebreid,’ aldus Ronald Spekle die mede verantwoordelijk is voor de sector energie binnen CLAFIS. ‘Door de intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers is er veel expertise binnen onze organisatie opgebouwd op alle energieterreinen. Dit succes heeft er toe geleid dat we de komende jaren structureel op zoek blijven naar nieuwe collega’s in de energietechniek.’

De klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt, hebben de energietransitie versneld. In deze afspraken is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder twee graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met zo’n 80 tot 95 procent. Om dit te bereiken moeten we op grote schaal energie besparen, van energiesoort switchen en alle benodigde elektriciteit duurzaam opwekken. Dit betekent onder meer dat alle huizen en gebouwen in 2050 tot minimaal ‘label B’ geïsoleerd moeten zijn en voorzien moeten worden van zonnepanelen. Er mogen geen ‘fossiele’ auto’s meer rijden en aardgas verdwijnt uit de gebouwde omgeving.
Deze doelen vragen om verantwoorde aanpassingen in bestaande en nieuwe energienetwerken. Dat biedt voldoende kansen en uitdagingen binnen de sector. Nu de economie weer aantrekt komen er meer woningen en bedrijven waardoor de vraag naar nieuwe aansluitingen en verbindingen toe neemt. Onder andere deze ontwikkelingen brengen veel extra werk met zich mee. Maar ook het betrouwbaar houden van het huidige energienetwerk vergt investeringen in vervanging en onderhoud. Daarnaast bestaan er grote uitdagingen op het gebied van verduurzaming en het economisch aantrekkelijk houden van deze verduurzaming. Techniek is daarin onmisbaar en het belang ervan neemt de komende jaren alleen maar toe. Denk bijvoorbeeld aan energie neutrale woningen en gebouwen, smart cities en smart buildings.
De energiesector zorgt zo voor veel werkgelegenheid. Zowel bij de energiebedrijven als bij toeleverende branches als bouw en industrie. ‘We hebben al een mooie club mensen die hun expertises inzetten binnen het gehele pallet; van opwekking tot de levering aan huis. Op al deze gebieden voeren wij projecten uit,’ aldus Ronald Spekle, vestigingsmanager van CLAFIS Ingenieus. ‘We merken echter dat we te weinig capaciteit in huis hebben om aan de toenemende vraag te voldoen. Willen we dezelfde hoge kwaliteit blijven bieden dan hebben we meer mensen nodig; van de specifieke engineer tot eigenlijk alle specialisten op het gebied van E.’
CLAFIS heeft de afgelopen jaren meerjarige contracten afgesloten met diverse grote spelers binnen de energiesector. Het ingenieursbureau voldoet vooral door haar kundige personeel goed aan de kwaliteitsvragen en normen die grote partijen als Alliander, TenneT, Gasunie en Enexis stellen. Ronald Spekle: ‘Wij zijn sterk in het op de juiste wijze inzetten van onze kennis, netwerken en relaties. De klant staat hierbij altijd centraal en profiteert maximaal mee van wat wij allemaal in huis hebben. Veel van onze klanten zoeken meer en meer naar partijen die hen het werk volledig uit handen kunnen nemen. Ze willen graag complete onderdelen als het engineeringswerk in zijn geheel uitbesteden. Dat vergt wat van onze landelijke capaciteit en biedt kansen voor ervaren mensen binnen de elektrotechniek, maar ook voor bijvoorbeeld de starters binnen de energietechniek.’

In twaalf jaar tijd is CLAFIS gegroeid naar een organisatie van ruim 450 medewerkers. Het mag zich tot de Top 20 van Nederlandse ingenieursbureaus rekenen. Teamgeest voert de boventoon in de bedrijfscultuur waarin samen werken en kennisuitwisseling centraal staan. CLAFIS staat zowel bij medewerkers als bij klanten bekend als een mensgerichte en ondernemende organisatie. Naast de energiesector is CLAFIS in het hele land actief op diverse multidisciplinaire projecten binnen verschillende sectoren.

Benieuwd naar de mogelijkheden die CLAFIS biedt binnen de sector Energie? Weten hoe het is om bij één van de leukste en persoonlijkste ingenieursbureau van Nederland te werken? Bekijk onze vacatures of één van onze projecten op het gebied van E. Je kunt ook direct contact opnemen met Ronald Spekle.

Contact

Ronald Spekle
Vestigingsmanager

+31 26 20 22 048 
+31 6 41 679 389

Linkedin