Projecten Laatste nieuws Over ons

Infrastructuur

De basis van een gezonde economie en bereikbaarheid is een goed functionerende infrastructuur.

De inrichting van zowel nieuwe als bestaande gebieden vraagt daarnaast om een zorgvuldige inpassing in een complexe omgeving.

CLAFIS heeft een brede kijk op het gebied van infrastructuur en een sterke visie op het gebied van verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit. Wij adviseren, ontwerpen en ondersteunen op verschillende grote infrastructurele projecten in opdracht van het Rijk, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes en andere overheids- of semi overheidsinstellingen. Onze kennis en ervaring is groot als het gaat om ontwerp, omgevingsmanagement, procesmanagement, assetmanagement, Lead Auditing en toetsing.

Projecten
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt. Lees meer

Verbetering Waddenzeedijk Ameland

Verbetering Waddenzeedijk Ameland

Omdat de waterkering op Ameland niet meer voldoet aan de landelijke veiligheidseisen, werkt men er over een lengte van 16,5 kilometer hard aan de verbetering van de Waddenzeedijk. Lees meer

Hoogwatergeul Veessen

Hoogwatergeul Veessen

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zorgt bij extreem hoogwater voor een waterstandsdaling van 71 centimeter op de IJssel en voorkomt daarmee overstromingen van de dorpen en steden langs de IJssel. Lees meer

Meer projecten

Diensten
Integraal Projectmanagement (IPM)

Integraal Projectmanagement (IPM)

Door een veranderende markt en verminderde beschikbaarheid van écht góed gekwalificeerd personeel, wordt het bij projecten binnen de infrastructuur steeds "lastiger" om projecten goed beheersbaar te houden en succesvol binnen de gestelde eisen af te ronden. Lees meer

Nieuws
Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2019

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2019

Niet langer geldt 2018 als invoeringsjaar van de Omgevingswet, maar 2019. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding ...

Lees meer