Projecten Laatste nieuws Over ons

Omgeving

Onze fysieke leefomgeving is continu aan verandering onderhevig. Ingenieuze en duurzame oplossingen voor ruimtelijke issues zijn dan ook een dagelijks terugkerende vraag.

CLAFIS Omgeving is expert in diverse omgevingsvraagstukken op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Onze inhoudelijke kennis op het gebied van proces-, beleidsmatige- en juridische vraagstukken combineren we daarbij. Wij zijn gespecialiseerd in de expertisegebieden Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de sectorale wet- en regelgeving.

Onze specialisten kenmerken zich door een nauwe samenwerking tussen planologen, bestuurs- en milieurechtjuristen en milieu- en technisch specialisten, waardoor wij altijd een gepast advies leveren.

Contact

Tinka Wiersum
+31 6 148 73 510
+31 51 36 40 798

LinkedIn

Nieuws
Begrip voor uitstel invoering Omgevingswet

Begrip voor uitstel invoering Omgevingswet

Lokale overheden hebben begrip voor het uitstel van de Omgevingswet. VNG, Unie van Waterschappen en IPO zeggen wel te hopen dat ‘de energie niet uit het veranderingsproces zal weglopen’....

Lees meer
Kabinet legt basis voor Nationale Omgevingsvisie

Kabinet legt basis voor Nationale Omgevingsvisie

Nederland is een welvarend land, een land waar meer dan 17 miljoen mensen op een relatief kleine oppervlakte wonen, werken en recreëren. Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkel...

Lees meer